ઉત્પાદન સાધનો

કંપનીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી, હકારાત્મક પ્રગતિની ભાવનાથી અને સતત સુધારણા, કંપનીએ અમારા ઉત્પાદનોના ગુણવત્તા ગ્રેડ અને ઉત્પાદન સ્કેલને સુધારવા માટે વિશ્વમાંથી ક્રમિક રીતે નવી ઉત્પાદન તકનીક અને ઉત્પાદન સાધનો રજૂ કર્યા છે. હાલમાં, કંપની પાસે વિવિધ પ્રકારની મશીનરી અને સાધનો છે: કેબલ ઇજેક્શન મશીન, સ્ટ્રેન્ડિંગ મશીન, રબર મિક્સિંગ મશીન, કમ્પ્યુટર વાયર કટીંગ મશીન, ઓટોમેટિક ટર્મિનલ મશીન, સોલ્ડરિંગ ફર્નેસ, ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન, સ્ટેમ્પિંગ મશીન અને વિવિધ સલામતી માનક પરીક્ષણ સાધનો.