ઉત્પાદન બજાર

ઉત્પાદન વેચાણ માટેના પ્રાદેશિક બજારો: ચાઈનીઝ મેઈનલેન્ડ, ભારત, થાઈલેન્ડ, કોરિયા

સિદ્ધિઓ: ચીનની નવી ઊર્જા અને બેટરી ઉદ્યોગનો સૌથી વધુ હિસ્સો છે, 300 મિલિયનના વાર્ષિક ટ્રાન્ઝેક્શન વોલ્યુમ સાથે.

mapasia.gif